Konkurs fotograficzny "WIOSNA W SADZIE"

Regulamin

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA W SADZIE”

 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej 34-324 Lipowa 770/3

Cel konkursu:

  • wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody i krajobrazu
  • pokazanie piękna sadów wiosną

  1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
  2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac

3. Prace należy nadsyłać jedynie w formie elektronicznej !!!!!!!!!!!!

4. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie załączników do listu elektronicznego.

5. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, miejsce wykonania zdjęcia oraz adres email

6. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Przesłane na konkurs zdjęcia zostaną zamieszczone w galerii konkursowej na Google+ https://plus.google.com/u/0/photos/113255146352158581383/albums/6000922869074712865

7. Zdjęcia należy nadsyłać od 12.04.2014 do 15.05. 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2014 r.

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora składające się z min. 5 osób. Decyzje jury są ostateczne.

9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.gmina-lipowa.org oraz na profilu organizatora na facebooku

11. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia . Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej www.gmina-lipowa.org oraz profilu na facebooku Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim (ani odpłatnie, ani nieodpłatnie) za wyjątkiem publikacji zdjęć na stronie . Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.gmina-lipowa.org (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

 

Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u