debata wyborcza

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie wyborczej z kandydatami na wójta. Celem debaty jest prezentacja wszystkich kandydatów na wójta w naszej gminie. Debata zaplanowana została jako debata publiczna z udziałem mieszkańców. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję porównać programy wyborcze kandydatów i wysłuchać ich wizji funkcjonowania gminy w kolejnych czterech latach. Formuła debaty zakłada, że kandydaci odpowiedzą na pytana zadawane przez prowadzącego – identyczne dla wszystkich kandydatów i wcześniej im przedstawione, jak również na pytania osób obecnych na Sali.  Debatę poprowadzi Mieczysław Krzak.

Program debaty

1. Krótka prezentacja kandydatów na wójta

2. Debata o przyszłości naszej gminy- odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizatorów

3. Odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców

PYTANIA DO WSZYSTKICH KANDYDATÓW , KTÓRE ZADANE ZOSTANĄ PRZEZ PROWADZĄCEGO

  1. Jakie inwestycje uważa Pan za najistotniejsze dla naszej gminy oraz z jakich środków mogły by one zostać wykonane? Proszę wymienić 5 kluczowych inwestycji.

  2. Nasza gmina jest na 223 miejscu w Polsce pod względem wydatków na administrację. Czy i w jaki sposób zamierza Pan obniżyć wydatki gminy? Czy przewiduje Pan zmianę struktury organizacyjnej UG? Chodzi o ewentualne powołanie vicewójta

  3. Czy planuje Pan powołanie GOK i jak będzie wyglądała sfera kultury w gminie. Czy planowane jest np. zapewnienie miejsca do ćwiczeń dla zespołów regionalnych, stworzenie miejsca na wystawy , promocja gminy poprzez wydarzenia kulturalne?

  4. Jaka według Pana jest rola organizacji pozarządowych w życiu gminy i w jaki sposób chciałby Pan z nimi współpracować?

  5. Czy na terenie gminy powstaną nowe obiekty sportowo-rekreacyjne. Jakie?

  6. Jakie  jest pańskie zdanie na temat budżetu obywatelskiego? Czy byłby Pan skłonny stworzyć budżet obywatelski w naszej gminie i pozwolić mieszkańcom na decydowanie o tym jakie działania mają być sfinansowane ze środków publicznych?

  7. Czy i kiedy planuje Pan wprowadzenie nazewnictwa ulic

  8. Jak będzie wyglądało wydawanie gazetki gminnej? Czy planuje Pan powołanie niezależnego kolegium redagującego Nowiny Lipowskiej aby były one bardziej obiektywne?

  9. Jaki typ oświetlenia nocnego będzie preferowany w gminie? Czy gmina będzie oświetlona w nocy i czy planuje Pan inwestowanie w lampy solarne?

 

 

Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u