Spis treści
Walory antropogeniczne
Kościół p.w Św.Bartłomieja w Lipowej
Kościóół pw. Św. Michała w Leśnej
Krzyże i kapliczki
Izba regionalna
Wszystkie strony

Walory antropogeniczne gminy Lipowa


Do walorów antropogenicznych zalicza się obiekty ściśle związane z działalnością człowieka. Do grupy walorów antropogenicznych zaliczyć można obiekty materialne oraz elementy ściśle związane z życiem, pracą oraz działalnością człowieka i przez niego wytworzone w procesie historycznego rozwoju, stanowiące przedmiot powszechnego zainteresowanie turystów (Lijewski i in. 2002 ). Są wśród nich zarówno zabytki architektury, techniki, obiekty historyczne –wojskowe, miejsca martyrologii jak i współczesne imprezy kulturalne. Większość walorów antropogenicznych mieści się w grupie dóbr kultury.

Na terenie gminy Lipowa znajdują się przede wszystkim zabytki sakralne. Na uwagę zasługuje kościół p.w. Św. Bartłomieja w Lipowej z wyposażeniem w tym m.in. tryptykiem Świętej Rodziny z XVI w. Do obiektów zabytkowych zaliczono również budynek plebani i zabudowania gospodarcze wokół kościoła, cmentarz rzymsko-katolicki w Lipowej z układem przestrzennym, budynek starego nadleśnictwa w Lipowej i dzwonnicę w Siennej Ciekawymi obiektami są również : kapliczka w Dolnej Lipowej z 1862 r., w której wnętrzu zobaczyć można późnorenesansowy ołtarzyk oraz kościół p.w Św. Michała Archanioła w Leśnej, w którym znajduje się ponad 100 relikwii. Na uwagę zasługują także liczne kapliczki i krzyże przydrożne.

Ze względu na bogatą historie gminy znalazło się tutaj również kilka miejsc pamięci narodowej, upamiętniających wydarzenia z okresu II wojny światowej m.in. pomnik ku czci mieszkańców gminy poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej (obok kościoła w Lipowej) oraz ustawiony na miejscu egzekucji 4 Polaków za działalność konspiracyjną 20 lutego 1943 roku (w Zimniku).Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u