Spis treści
Walory antropogeniczne
Kościół p.w Św.Bartłomieja w Lipowej
Kościóół pw. Św. Michała w Leśnej
Krzyże i kapliczki
Izba regionalna
Wszystkie strony


Kościół pw. Św. Bartłomieja w Lipowej

Lipowa posiada wiele zabytków, którym warto poświęcić więcej uwagi. Łączą się one ściśle z bogatą historyczną przeszłością tych terenów i są one nieodłącznym elementem pięknej panoramy lipowskiej.

W pierwszej kolejności należy wymienić przede wszystkim Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja. Kościół z 1350 roku, przebudowany był dwukrotnie, w pierwszej połowie XVI i przy końcu XIX wieku. Z miejscem wybudowania Kościoła wiąże sie ciekawa historia. Pisze o nie Andrzej Komoniecki w Dziejopisie Żywieckim: „Ten zbudowany miał bydź wyżej trochę nad tym na półrolku na górce wyniosłej i wydatnej. I gdy najpierwsze dwoje drzewa na tenkościół przywieziono i składano z wozu na tej pomienionej górce, one samy wziąwszy się, dziwnym sposobem z tej górki skulały i na to miejsce, gdzie stoi, stanowiły. I tak, widząc zrządzenie Boskie, tam drzewa nawożono i założywszy go, choć na miejscu mokrzystym, zbudowano.”

27 marca 1894 roku rozpoczęto budowę kościoła w stylu neogotyckim. Nowy Kościół był budowany wokół starego tak, że przy usuwaniu starego powstawał jednocześnie nowy. Dzięki staraniom proboszcza ks. J. Zemanka powstał nowy Kościół, który wyposażono w bogaty sprzęt i piękne szaty liturgiczne, np.: ornat z XVIII wieku z typem haftu uważanym za polski.

Wnętrze świątyni umeblowano gotyckimi sprzętami. Wielki ołtarz, zapewne z końca XVI wieku ma rzeźbioną grupę przedstawiającą: Chrystusa Pana, Świętego Bartłomieja i Apostołów (Św. Piotra, Jana i Jakuba). Tabernakulum jest drewniane w stylu gotyckim. Znajdujemy tu, poza tym, bardzo cenny tryptyk Św. Rodziny z 1540 roku, pochodzący z ołtarza głównego, pierwotnego Kościoła drewnianego. Składa się on z trzech obrazów, malowanych na desce z podkładem kredowym, przedstawiający: Św. Annę Samotrzecią, Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja, patrona tutejszej parafii.

 

 

Żródło: źródło: Piela M., Z dziejów parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Lipowej, Bagno 1996Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u