Spis treści
Walory antropogeniczne
Kościół p.w Św.Bartłomieja w Lipowej
Kościóół pw. Św. Michała w Leśnej
Krzyże i kapliczki
Izba regionalna
Wszystkie strony

Krzyże i kapliczki

 

Licznymi świadkami przeszłości są rozsiane po całym terenie kapliczki i figurki przydrożne.

Kapliczka w Dolnej Lipowej,

Kapliczka położona opodal drogi z Lipowej do Pietrzykowic, zbudowana w 1862 roku. W jej wnętrzu znajduje się ołtarzyk drewniany, późnorenesansowy, z połowy XVII wieku. Ołtarzyk ma dwie kolumienki, które ozdobione są winną latoroślą, uskrzydlonymi główkami aniołków i ornamentem o charakterze okuć ślusarskich, który to ornament jest jednym z nielicznych zachowanych gotyckich i renesansowych zabytków na tych ziemiach. W ołtarzyku znajduje się obecnie obraz przedstawiający Św. Jana Ewangelistę, zabytkowa figura Św. Stanisława Biskupa – Męczennika.

Krzyż w centrum Lipowej

W centrum Lipowej znajduje się Krzyż, wg podania na starym cmentarzu cholerycznym. Ufundowali go Państwo Jan i Regina Caputa w 1882 roku. Krzyż uległ zniszczeniu, zrekonstruowany dzięki staraniom władz Gminy Lipowa w 2004 roku. Obok krzyża powstał obelisk upamiętniający Papieża Polaka. Co roku w rocznicę i godzinę śmierci Papieża Jana Pawła II spotykają się w tym miejscu mieszkańcy Gminy Lipowa.

 Kapliczka u Piwniczki

Pierwsza kapliczka u Piwniczki powstała w 1945 roku. Zawiesili ją na drzewie lipowym mieszkańcy powracający z wysiedlenia w podzięce za szczęśliwy powrót z tułaczki. Kapliczkę wykonał pan Piela. Umieszczona była na posesji państwa Murańskich. W 1975 roku nastąpiło zniszczenie lipy przez uderzenie pioruna. Kapliczkę przeniesiono na drzewo lipy znajdującej się na posesji państwa Caputów. W 2008 roku nastąpiła wymiana obrazu w kapliczce na obraz olejny przedstawiający Matkę boską Częstochowską. Został on ufundowany przez okolicznych mieszkańców. Historię kapliczki opisała pani Anna Caputa i wraz z listą ostatnich fundatorów umieściła za nowym obrazem. W dni krzyżowe przy kapliczce zbierają się mieszkańcy i idą z procesją do kościoła parafialnego

Kapliczka Serca Pana Jezusa w Dolnej Lipowej- Fundatorami kapliczki byli bracia: ksiądz Józef Caputa i inż. Michał Caputa. Kapliczkapowstała prawdopodobnie na początku XX wieku-

Krzyż w Dolnej Lipowej- Krzyż istniał już przed I wojną światową. Został doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców. Po zakończeniu wojny, mieszkańcy Dolnej Lipowej krzyż zrekonstruowali.

 

Kapliczka u Bindów

Ten obiekt sakralny powstał w roku 1896. Fundatorem był Wojciech Jasek. Kapliczka jest dowodem wdzięczności za szczęśliwą sprzedaż wołów. Według opowiadań Fundator z pomocą tych wołów zwoził pod budowę kościoła parafialnego w Lipowej. Przy okazji przywiózł też cegły dla siebie. Kapliczka została odnowiona w 2002 r. dzięki staraniom mieszkańców przysiółka „u Bindów”. Obecnie kółko różańcowe oraz mieszkańcy tej części Lipowej odmawiają przy niej modlitwy i śpiewają pieśni kościelne.

 

 

Krzyż na polu plebańskim

Prawdopodobnie jest to krzyż misyjny.Stoli na polach ponad 35 lat.Opiekę nad nim sprawują mieszkańcy Puścin. Wiosną 2008 r krzyż uległ zniszczeniu  w tym samym roku zakupiony i poświęcony został nowy krzyż.


Kapliczka u Banasi

Kapliczka znajduje się na posesji pana Jana Caputy. Została wybudowana w 1860 r przez okolicznych mieszkańców. Kapliczka była odnawiana przez mieszkańców Podlasu.  W dni krzyżowe od kapliczki wyrusza procesja do kościoła.


Kapliczka w Dolnej Lipowej

Kapliczka znajduje się na posesji Państwa Caputów.  Stanowi wotum wdzięczności za uzdrowienie pana Józefa Caputy w 1840 r.

źródło: www.ug-lipowa.comWspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u