Kaskada Soły składa się z czterech zbiorników wodnych, trzech utworzonych na rzece i jednego, służącego do celów energetycznych, na górze Żar. Kaskadę tworzą zbudowane w latach 1960-1966 zapory i zbiorniki wodne Tresna i Czaniec, oraz istniejące od 1937 roku zapora i zbiornik wodny Porąbka. Jest to pierwsza w Polsce pełna kaskada rzeki zbudowana według zasady najbardziej efektywnego, kompleksowego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych. Kaskada zlokalizowana została w malowniczym przełomowym odcinku Soły. Obszary położone wokół jezior stanowią ważny obszar rekreacyjno-wypoczynkowy. Wokół jezior biegną ciekawe widokowo trasy znajduje się tutaj również sporo atrakcji turystycznych. Na uwagę zasługują nie tylko obiekty hydrotechniczne  ale również zabytki: Zamek w Łodygowicach, Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, zabytkowa dzwonnica w Czernichowie ale również szkoła szybowcowa i ośrodek sportów zimowych na Górze Żar na którą dostać się można kolejką linowo-terenową.

Warto zobaczyć:

Jezioro Żywieckie zwane również zbiornikiem zaporowym „Tresna” powstało ze spiętrzenia wód rzeki Soły zaporą w czterdziestym kilometrze jej biegu. Jest to największy i najwyżej położony ze zbiorników Kaskady Rzeki Soły. Powstałe po wybudowaniu zapory Jezioro Żywieckie jest najważniejszym zbiornikiem wodnym Kotliny Żywieckiej,a zarazem największym zbiornikiem w zlewni Soły. Jezioro powstało na terenie zalanych wsi: Tresnej, Zadziela i Starego Żywca. Najistotniejszą rolą zbiornika jest ochrona przeciwpowodziowa, dlatego też sterowanie masami wodnymi odbywa się przede wszystkim z punktu widzenia retencji, a w mniejszym stopniu potrzeb energetycznych czy rekreacyjnych. Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 1000 ha, a zwierciadło przy normalnej rzędnej piętrzenia znajduje się na wysokości 341,5 m n.p.m. Objętość zbiornika przy normalnej rzędnej piętrzenia wynosi 63,7 mln m3.

Zapora w Tresnej -jej budowę rozpoczęto w 1960 r. Jest to zapora ziemno-narzutowa z rdzeniem glinianym. Jej wysokość sięga 39 m długość korony 300 m a szerokość 10 m. Wybudowana hydroelektrownia przepływowa posiada moc 21 MW.

Zapora w Porąbce – ukończona w 1936 r. to Żelbetonowa konstrukcja ma 37,3 m wysokości, korona długości 260 m i szerokość 8,85 W latach 1951-54 inwestycje uzupełniono przepływową elektrownią z trzema turbozespołami mocy 12,6 MW maksymalny spad wody 22,1 m.

Zbiornik i zapora w Czańcu -zapora w Czańcu jest zaporą ziemną o długości 670 m i wysokości 6m. Całość konstrukcji uzupełniają zapory boczne o łącznej długości 2388 m. Zbiornik wybudowano w celu wyrównania odpływów elektrowni Porąbka oraz stworzenia możliwości poboru wody dla śląska. Zbiornik Jezioro Czanieckie o pow. 45 ha i pojemności 1,3 mln m3 nie jest wykorzystywany rekreacyjnie.

Hydroelektrownia Żar-Porąbka. Zlokalizowana w Międzybrodziu Żywieckim wysokospadowa elektrownia Wodna Żar-Porąbka należą do najnowocześniejszych na świecie. Wybudowana w latach 1970-1979 (Mikołajski, Sołtysik 1994). Obiekt składa się z elektrowni mieszczącej się 160 m pod ziemią. Elektrownia wyposażona jest w 4 turbozespoły o łącznej mocy 500 MW. Dolny Zbiornik stanowi Jezioro Międzybrodzkie, górny powstał przez ścięcie wierzchołka Góry Żar i wydrążenie zbiornika o pojemności 2 mln m3. Komorę elektrowni łączą ze zbiornikiem na Górze Żar dwie opancerzone sztolnie upadowo-ciśnieniowe. W okresie najmniejszego poboru energii woda ze zbiornika jest pompowana do zbiornika górnego dwoma wielkimi rurami a następnie spadając z wysokości 400 m na łopatki turbin wytwarza energię (Matuszczyk 2001).

XVII wieczny zespół zamkowo-parkowy w Łodygowicach-budowę dworu nazywanego przez okolicznych mieszkańców Zamkiem, rozpoczął w 1630 r. Jerzy Zabrski – kasztelan krakowski. Po jego śmierci zamek trafił w ręce jego krewnych Wiśniowieckich herbu Korybut. Helena Wiśniowiecka wniosła je w wianie wojewodzie mazowieckiemu Stanisławowi Warszyckiemu, który kontynuował budowę niewielkiej rezydencji obronnej W 1673 r. - Warszycki otoczył dwór nowymi fortyfikacjami na planie kwadratu. Był to wał kamienno-ziemny, fosa oraz bastiony w narożach. W 1866 r. - majątek nabyła Klementyna Primovesi de Weber, żona Adolfa Klobusa majora austriackiego. Nowi właściciele przebudowali gruntownie zamek, pozbywając się cech obronnych obiektu. Powstał wtedy glazurowany dach o nowym układzie, balkon oraz arkady wejściowe, neogotyckie attyki i nowe wnętrza. Rodzina Klobusów posiadała Łodygowice wraz z przyległościami aż do śmierci ostatniego potomka Otto Klobusa w 1942. W czasie wojny we dworze znajdował się sztab wojsk niemieckich, natomiast po wojnie wyposażenie dworu zostało rozkradzione. Obecnie mieszczą się w nim m.in. gminny ośrodek kultury i biblioteka.

Drewniany XVII-sto wieczny kościół p.w. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach Kościół wzniesiony został w latach 1631-1634. Jest to kościół jednonawowy zbudowany z bali modrzewiowych na planie krzyża. Posiada konstrukcję zrębową, otoczony jest sobotami a dach pokryty jest gontem. Do kościoła prowadzi 56 kamiennych schodów. Nawa ma kształt wydłużonego prostokąta, do którego tuż przy tęczy przylegają kaplice: Matki Bożej Różańcowej oraz świętego Franciszka z Asyżu. Jednym z najciekawszych obiektów znajdujących się w świątyni obiektów jest drewniany, pozłacany rokokowy ołtarz z krucyfiksem, figurami Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty oraz posągami Adama i Dawida. Na uwagę zasługują również ołtarze boczne z ciekawymi obrazami: „Hołd Trzech Króli” z XVII wieku, obraz przedstawiający św. Stanisława oraz malowidło zatytułowane „Śmierć św. Józefa”.

Góra Żar (961 m n.p.m.) to szczyt w Beskidzie Małym. Na górze znajduje się zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej. Na zboczach góry - w roku 1937 powstało lotnisko szybowcowe. Obecnie funkcjonuje tutaj szkoła szybowcowa i paralotniowa. W 2004 roku uruchomiona została kolej linowo-terenowa z Międzybrodzia Żywieckiego. Na Górze Żar funkcjonuje również ośrodek sportów zimowych z trasą narciarską o długości 1800 m (czerwona) (oraz wyciąg orczykowy z trasą zjazdową o długości 300 m i różnicy wysokości 54m (niebieska). Ze szczytu podziwiać można panoramę Beskidów i Kotliny Oświęcimskiej a także przełomowy odcinek rzeki Soły wraz z Kaskadą rzeki Soły.

 

 

 

Literatura:

 

Matuszczyk A., 2001: Beskid Mały. Grafikon PTTP Ziemi Wadownickeij. Wadowice.

Mikołajski J., SołtysikA., 1994 :Szlakami Beskidu Małego, Holograf_press,Poznań

Woźniak H., 2003: Żywiec i okolice. Przewodnik dla turystów na kółkach. Żywiec

http://zamki.res.pl 


Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u