Spis treści
Warunki naturalne
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Klimat
Sieć rzeczna
Fauna i flora
Wszystkie strony

Położenie

Gmina Lipowa położona jest w okolicy Żywca, w południowej części województwa śląskiego u podnóża Skrzycznego (1257m n.p.m.) najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego. Gmina położona jest w powiecie żywieckim Od południa graniczy z gminą Radziechowy – Wieprz i Milówką od południowego – zachodu z Wisłą, od zachodu ze Szczyrkiem. Na północnym-wschodnie gmina graniczy z Łodygowicami a na wschodzie z Żywcem. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 58.8 km2 i zamieszkuje ją 10 tys.  mieszkańców. W granicach gminy znajdują się sołectwa: Leśna, Sienna, Słotwina, Ostre i Twardorzeczka. Geograficznie gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Beskidu Śląskiego i Kotliny Żywieckiej.   Dno Kotliny Żywieckiej zajmuje wschodnią część gminy.

 

 

 

Położenie gminy Lipowa na tle jednostek fizyczno-geograficznych 531.32-Pogórze Śląskie, 513.33 –Pogórze Wielickie, 513.46 Kotlina Żywiecka, 513.45 –Beskid Śląski,513.511 Beskid Żywiecki, 513.48 Beskid Makowski,513.47-Beskid Mały

źródło: Opracowanie na podstawie Atlas województwa bielskiego 1981

 

 

 Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u