Spis treści
Warunki naturalne
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Klimat
Sieć rzeczna
Fauna i flora
Wszystkie strony

 

 

Klimat

 

Kotlina Żywiecka leży na granicy dwóch krain klimatycznych (gór średnich i gór wysokich), w karpackim regionie klimatycznym kształtującym się pod wpływem wyżyn i gór (Narodowy Atlas Polski 1978). Pod względem klimatycznym gmina położona jest w regionie karpackim, gdzie klimat kształtuje się pod dominującym wpływem gór. Warunki klimatyczne obszary kształtują masy powietrza różnego pochodzenia, w przewadze są to masy polarno-morskie które przynoszą zimą odwilże zaś latem ochłodzenie i opady (Niedźwiedź 1984). Rzadziej pogodę kształtują masy polarno-kontynentanlne. Ze względu na układ grzbietów i dolin oraz na występowanie cyrkulacji górsko-dolinnej i wiatrów halnych na terenie gminy dominują wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Oprócz typów mas powietrza, ważnym czynnikiem kształtującym klimat na omawianym terenie są wiatry. W ciągu roku w Kotlinie Żywieckiej dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, oraz południowo-wschodnie, które lokalnie modyfikowane są przez rzeźbę terenu (Absalon i in. 1995). Dużą rolę odgrywają tutaj również wiatry fenowe. Wieją one z południa i południowego –zachodu. Wiatry tego typu występują najczęściej zimą i wczesną wiosną.Jednym z najważniejszych elementów klimatu jest temperatura. Jej rozkład w znacznym stopniu związany jest z wysokościami bezwzględnymi, zróżnicowaniem rzeźby terenu i ekspozycją stoków.  Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą w granicach +16oC, najzimniejszym zaś styczeń -4oC. Występowanie niskich temperatur w Kotlinie Żywieckiej spowodowane jest często inwersją temperatury. Dla okresu zimowego charakterystyczne jest również występowanie mrozów i przymrozków. Średnia roczna liczba dni mroźnych wynosi od 35 do 45 (Atlas klimatu... 2000).

Równie istotnym czynnikiem są opady. Na ilość opadów wpływ mają: położenie (wysokość n.p.m.), ekspozycja terenu oraz szata roślinna (głównie zalesienie terenu). Bardzo dużą rolę w kształtowaniu opadów odgrywa Beskid Śląski, będący naturalną zaporą dla wiatrów przynoszących opady, w związku z czym Kotlina Żywiecka pozostaje w cieniu opadowym. Pomimo tego omawiany obszar charakteryzuje się znacznymi rocznymi sumami opadów przekraczającymi 800 m. Średnia roczna sumy opadów za lata 2001-2010 dla Lipowej wynosi 852,2 mm. natomiast w roku 2010 - roczna suma opadów wyniosła 1109,9mm.   Szczególne natężenie opadów występuje w Kotlinie Żywieckiej w okresie letnim (maj-wrzesień).Wtedy też występują gwałtowne ulewy połączone z burzami. Najwięcej burz przypada na lipiec i czerwiec.

Istotnym czynnikiem klimatycznym, mającym wpływ nie tylko na zasilanie wód ale również na rozwój turystyki jest długość zalegania pokrywy śnieżnej. Najwcześniej pokrywa śnieżna pojawia się w wyższych partiach Beskidów. Pierwsze opady śniegu w Kotlinie Żywieckiej pojawiają się w pierwszej połowie listopada. Jest ona jednak nietrwała i szybko topnieje. Pokrywa śnieżna utrzymuje się w kotlinie średnio około 70-90 dni a śnieg pada średnio przez 31 dni w roku. W Beskidzie Śląskim długość zalegania pokrywy śnieżnej wydłuża się do 140 dni (Ziętara 1986).

 Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u