Spis treści
Realizowane projekty
Klub Matki i Dziecka
Wszystkie strony

 

W 2012 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Śliwkowe cuda w Lipowej”, w ramach programu  "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Żywiecką Fundację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny program współfinansuje Żywiec  Projekty był realizowany w okresie od maja do  października 2012 r.

Celem projektu „Śliwkowe cuda w Lipowej” była integracja społeczności lokalnej wokół problematyki zachowania bioróżnorodności oraz kultywowanie tradycji wyrabiania naturalnych przetworów owocowych.  Celem projektu było również poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy poprzez organizacje imprezy kulturalnej „Święta śliwki”, która  pozwoli na wypromowanie naszej miejscowości jako stolicy żółtych śliwek.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano m.in.

1. Organizacje konkursu plastycznego „Śliwkowe impresje”

2. Organizację festynu ekologicznego –Święta śliwki” w ramach którego przeprowadzony został konkurs kulinarny na najlepsze potrawy i przetwory ze śliwek.

3. Organizację kursu ogrodnictwa i sadownictwa.

4. Założenie pokazowego tradycyjnego sadu, w którym znajdą się tradycyjne gatunki drzew owocowych.

A tak realizowaliśmy projekt


 

 stat4u