Spis treści
Realizowane projekty
Klub Matki i Dziecka
Wszystkie strony

 

W 2012 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Śliwkowe cuda w Lipowej”, w ramach programu  "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Żywiecką Fundację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny program współfinansuje Żywiec  Projekty był realizowany w okresie od maja do  października 2012 r.

Celem projektu „Śliwkowe cuda w Lipowej” była integracja społeczności lokalnej wokół problematyki zachowania bioróżnorodności oraz kultywowanie tradycji wyrabiania naturalnych przetworów owocowych.  Celem projektu było również poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy poprzez organizacje imprezy kulturalnej „Święta śliwki”, która  pozwoli na wypromowanie naszej miejscowości jako stolicy żółtych śliwek.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano m.in.

1. Organizacje konkursu plastycznego „Śliwkowe impresje”

2. Organizację festynu ekologicznego –Święta śliwki” w ramach którego przeprowadzony został konkurs kulinarny na najlepsze potrawy i przetwory ze śliwek.

3. Organizację kursu ogrodnictwa i sadownictwa.

4. Założenie pokazowego tradycyjnego sadu, w którym znajdą się tradycyjne gatunki drzew owocowych.

A tak realizowaliśmy projekt


 

  

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  oraz Żywiecką Fundację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny Program współfinansuje firma Żywiec Zdrój S.A.”

Projekt „Razem raźniej” realizowany był prze grupę nieformalną  stworzoną przez panią Annę Skórzak z Ostrego. Projekt skierowany był do młodych mam, chcących spędzić czas z innymi oraz stworzyć możliwości swojemu dziecku do rozwoju poprzez zabawę w grupie rówieśników.

W zajęciach dla dzieci uczestniczyło 15 maluchów w wieku od 3 do 5 lat oraz ich mamy. Spotkania odbywały  się w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień, w każdą środę w godzinach od 16. 00– 18. 00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem.

Tematyka zajęć dla dzieci:

lp

Tematyka zajęć

1

Gry i zabawy integracyjne

2

Spotkanie z bajką.

3

W krainie puzzli

4

Ruch rozwijający. Nawlekaj nie czekaj. Skaczące czapeczki

5

Mozaika geometryczne puzzle – rozwijamy percepcję wzrokową

6

Utulanki, przytulanki

7

Gry i zabawy sportowe

8

Malujemy domek- praca w grupach

9

Zabawy w mima i coś jeszcze

10

Nasze pierwsze „literki” - nauka pisania po śladzie

11

Oszczędzamy wodę, oszczędzamy energię

12

Dla każdego coś miłego.

13

Będzie bal wielki bal - zabawa

Założenia i cele zajęć opracowanych dla dzieci:

Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. Umożliwienie poznania swoich rówieśników, nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, reagowania na różnorodne bodźce. Nabywanie umiejętności koncentracji uwagi na czytanym tekście, poznawanie problematyki bliskiej dziecku. Analizowanie postępowania bohaterów. Rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości. Usprawnianie sprawności motorycznej rąk. Nabywanie umiejętności sprawnego nawlekanie koralików. Rozpoznawanie kształtów i kolorów. Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz percepcji wzrokowej. Różnicowanie kształtów i kolorów oraz wielkości. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez literaturę dziecięcą. Uświadomienie dzieciom troski o swoje ulubione zabawki. Rozwijanie sprawności motorycznej, uczenie zdrowej rywalizacji oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Nauka godzenia się z porażką. Nabywanie umiejętności współdziałania w zespole. Posługiwanie się pędzlem i farbami, dokonywanie samooceny własnej pracy. Uświadomienie dzieciom konieczności oszczędzania wody i energii poprzez zagadki, zabawy, rebusy. Nabywanie umiejętności kojarzenia liczby ze znakiem graficznym, porównywanie, różnicowanie, posługiwanie się określeniami „więcej, mniej, tyle samo”. Zabawa taneczna przy muzyce.

Zajęcia dla mam

 

Harmonogram zajęć dla mam:

lp.

Temat spotkania

data

1

Spotkanie organizacyjne

W życiu różnie bywa,  czyli gdzie szukać pomocy.

6.06.2012

2.

Metoda Ruchu Rozwijającego wg V. SHERBONE

- instruktor kurs II stopnia

13.06.2012

3

Zrobić coś z niczego – wybrane techniki origami, Wesołe łyżki  - instruktor

20.06.2012

4

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły? - spotkanie z  pedagogiem

27.06.2012

5

Metody relaksacyjne, czyli jak radzić sobie ze złością i agresją? – spotkanie z  pedagogiem

4.07.2012

6

Warsztaty muzyczne – Utulanki i inne kołysanki,

- instruktor muzyki

11.07.2012

7

Warsztaty plastyczne – zdobienia techniką decupage

Instruktor plastyk

18.07.2012

8

Spotkanie z logopedą.

Wiatraczki, dmuchaczki

25.07.2012

9

Spotkanie z kosmetyczką czyli rady i porady dla urody.

1.08.2012

10

Spotkanie ze specjalistą gimnastyki korekcyjnej, czyli lepiej zapobiegać.

8.08.2012

11

Spotkanie z lekarzem.

Jak udzielić pierwszej pomocy.

16.08.2012

12

Uczymy swoje dziecko oszczędzania wody i energii. Kiermasz ciuchów i zabawek.

22.08.2012

13.

Będzie Bal Wielki Bal – zabawa dla dzieci i mam

29.08.2012

 

stat4u