Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został utworzony w 1998 r. Powierzchnia ogólna parku wraz z otuliną wynosi 609.05 km2, w tym powierzchnia samego parku 386,20 km2. Na terenie Gminy Lipowa granica parku przebiega od potoku Twardorzeczka (około 300m od linii lasu) do potoku Leśnianka a następnie równoległą do niego drogą, łączy się z granicą lasu i tak biegnie aż do północnej granicy gminy.  Park obejmuje obszar Beskidu Śląskiego charakteryzującego się bardzo urozmaiconą budową geologiczną. W jego obrębie znajdują się dwa główne pasma: Stożka i Czantorii - zbudowane z piaskowców magurskich oraz Baraniej Góry- zbudowane z piaskowców gadulskich i istebniańskich. Grzbiet pasma Stożka i Czantorii stanowi wododział pomiędzy Olzą i Wisłą. Obszary położone w obrębie pasma Babiej Góry i zbudowane piaskowców gadulskich, charakteryzują się występowaniem warstw o różnej odporności , w wyniku erozji tworzą się tu malownicze progi i wodospady w dolinach potoków, zaś w partiach szczytowych różne formy skałkowe. Na terenie parku zinwentaryzowano liczne skałki, najciekawsze z nich to skały grzybowe w dolinie Białej Wisełki i na górze Kiczora, skały na Kobylej w dolinie Dziechcinki oraz grupa skałek na Malinowskiej Skale, które są chronione jako pomniki przyrody nieożywionej. Pomnikami przyrody są też jaskinie, a wśród nich największa w Karpatach Fliszowych Jaskinia w Trzech Kopcach o łącznej długości korytarzy 1216 m. Na terenie Parku znajdują się również położone na terenie Gminy Lipowa jaskinie w rezerwacie „Kuźnie” . Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego jest najlepiej zagospodarowanym parkiem Beskidów. Obszary o charakterze naturalnym lub nieznacznie przekształcone, zostały uznane za rezerwaty przyrody. Zajmują one zaledwie 1% ogólnej powierzchni parku. Należy do nich: m.in. rezerwat „Kuźnie” – jedyny rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 7,22 ha.Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u