Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

 

 

Dolina Zimnika

 

 

 

Dolina Zimnika - czyli Dolina potoku Leśnianka- położona jest w Beskidzie Śląskim, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Jest obok Doliny Wapienicy najpiękniejszą doliną tego regionu. Dolina położona jest na wysokości około 530 do 600 m n.p.m. Płynący dnem doliny potok Leśnianka ma swoje źródła na wschodnich stokach obszernego kotła, ograniczonego grzbietami Magurki Wiślańskiej (1140 m n.p.m), Magurki Rdziechowskiej (1108 m n.p.m.), Malinowskiej Skały (1152 m n.p.m.) i Kościelca (1022 m n.p.m.). Potok spływa w kierunku północno-wschodnim pomiędzy masywami Skrzycznego (1257 m n.p.m.) i Ostrego (932 m   n.p.m.) wcinając się mocno w podłoże. W związku z intensywną erozja wgłębną w dnie potoku oglądać można wyeksponowane formacje skalne oraz liczne progi i kaskady. W dolinie odsłaniają się warstwy fliszu, budujące pasma Beskidu Śląskiego, głównie łupków. Dolina potoku należy do najlepiej zachowanych w Kotlinie Żywieckiej.

Dno doliny porastają płaty łęgu jesionowego i olszyny górskiej. Na brzegach potoku rośnie szereg rzadkich i chronionych roślin, m.in. tojad mocny, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka wyniosła, parzydło leśne. Żyje tu również wiele chronionych zwierząt: orzesznica, koszatka, popielica, rzęsorek mniejszy, smużka, gacek brunatny, nocek wąsatek, nocek Brandta, podkowiec mały, gronostaj, wydra, dzięcioł pstry duży, dzięcioł zielonosiwy, zimorodek, pluszcz, traszka karpacka, traszka grzebieniasta, salamandra, kumak górski.

Dolina Zimnika jest obszarem posiadającym doskonałe walory wypoczynkowe: cisza i spokój a także walory estetyczne krajobrazu sprawiają ze miejsce to przyciąga turystów w okresie letnim ale również zimą. Biegnąca doliną droga jest doskonałą trasą na wycieczki rowerowe jak również na zimowe wędrówki narciarskie. Coraz częściej jest również wykorzystywana przez wielbicieli Nordic Walking.

Dolina jest przygotowana na przyjęcie turystów.: przy parkingu, obok leśniczówki Leśnictwa Ostre, znajdują się wiaty i miejsce na ognisko. Tu znajduje się także początek Ścieżki dydaktycznej "Doliną Zimnika”, urządzonej przez Nadleśnictwo Węgierska Górka w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Długość trasy wynosi około 1,5 km. Czas potrzebny do przebycia całej ścieżki i przeanalizowania tematów przedstawionych na tablicach informacyjnych wynosi około 2 godzin. Przy wjeździe na parking ustawiona jest tablica przedstawiająca przebieg trasy z zaznaczonymi przystankami. Woda z doliny Leśnianki od wielu już lat jest dostarczana rurociągiem do browaru w Żywcu, gdzie na jej bazie produkuje się piwo Żywiec".Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u