Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

Rezerwat Przyrody Nieożywionej "Kuźnie"

1995 r. i zajmuje 7,22 h powierzchni. Rezerwat powstał w celu ochrony utworów przyrody nieożywionej w postaci wychodni skalnych i jaskiń a także fragmentów boru jodłowo-świerkowego. Rezerwat położony jest na zboczach Murońki (1021m n.p.m.) na wysokości od 800 do 1010 m n.p.m. Administracyjnie rezerwat wchodzi w skład wsi Twardorzeczka. Osobliwością rezerwatu jest sporych rozmiarów osuwisko utworzone przez bloki skalne i blokowiska - różnej wielkości luźne fragmenty materiału skalnego występującego pojedynczo lub tworzącego duże skupiska. Znajduje się tutaj 10 wychodni skalnych w formie ambon (duże skałki złączone podstawami), 2 w kształcie baszt (duże wolno stojące skałki o kształcie bryłowatym zrośnięte z podłożem podstawą) oraz liczne blokowiska i bloki skalne.Skałki zbudowane są z piaskowca gadulskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się również 5 jaskiń największa z nich to Jaskinia Chłodna ma długość 117 m i głębokość 17m. Obszar rezerwatu porośnięty jest borem jodłowo-świerkowym. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest roślinność naskalna z takimi gatunkami jak paprotka zwyczajna i znakocica naskalna.Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u