Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

Geostanowiska

Geostanowisko–pojedyńczy obiekt, lub większa ilość obiektów o wybitnych walorach geologicznych, reprezentujących historię geologiczną obszaru, bądź poszczególne procesy geologiczne. Mogą to być odsłonięcia geologiczne, nagromadzenia fauny lub flory kopalnej, głazy narzutowe, jaskinie, interesujące formy krajobrazu, itp.

Według http://www.geosilesia.pl/ na terenie gminy Lipowa znajduje się 5 geostanowisk:

 

Potok Leśnianka — Wychodnie skalne i skałka "Z Leśnej" - strefa kontaktu tektonicznego między utworami jednostki podśląskiej i śląskiej.

Ostre, potok Zimnik— Wychodnie skalne / warstwy godulskie górne,

Kościelec (1019 m n.p.m.) — Wychodnie skalne - m.in. baszta z „oknem”, jedna tego typu skała w Beskidzie Śląskim i jaskinie

Malinowska Skała (1150 m n.p.m.) —Wychodnia skalna "Malinowska Skała" - pomnik przyrody / zlepieńce z Malinowskiej Skały

Murońka (1021 m n.p.m.) — Osuwiska, wychodnie skalne i jaskinie pseudokrasowe (w tym "Chłodna" i "Pod Balkonem") na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej "Kuźnie"
Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u