Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

 

Pomniki przyrody


Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, szczególnie: okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 6 obiektów stanowiących pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, objętych ochroną konserwatora.

 

Pomniki przyrody nieożywionej:


„Malinowska skała” -wychodnia skalna zbudowana z piaskowca gruboziarnistego, znajdująca się na wzniesieniu Malinowska Skała przy żółtym szlaku turystycznym

Jaskinia „Chłodna”  położona w Twardorzeczce, na wysokości ok. 910 m n.p.m. na poł.-wsch stokach Muronki (1017 mn.p.m.) w obrębie rozległego osuwiska w jego dolnej części, na lewo od zielonego szlaku na Magurkę Radziechowską.

Jaskinia „Przed Balkonem”- położona na wysokości 915 m n.p.m, powyżej Jaskini Chłodnej w odległości 80 m na płn-zach obok ambony skalnej o wysokości ok.10 m. na ztpkach Murońki (1017 m n.p.m.)

 

Pomniki przyrody ożywionej:

Grupa 2 lip -  lipy o obwodzie 226 i 188cm- znajdujące się w otoczeniu krzyża przydrożnego w Lipowej.

Lipa drobnolistna  o obwodzie 514 cm, wys. 27 m - znajdująca się w Leśnej


 Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u